Kokoelma: Lisäkilvet H

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpiä käytetään myös vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi tai rajoittamiseksi.

Uudessa tieliikennelaissa lisäkilvet on merkitty tunnuksella H. (Esim. H20. Maksullinen pysäköinti.)

Lisäkilpi on suorakaiteen muotoinen. Varoitusmerkin, etuajo-oikeus- ja väistämismerkin sekä kielto- ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, reunus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta.
Muiden merkkien lisäkilpien pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvion ja tekstin värit on yleensä sama kuin päämerkissä.